Ocrotim natura

Romprest promovează, prin politica sa de management general, conceptul de dezvoltare durabilă la toate nivelurile organizaţiei şi ale comunităţii. Dorim să protejăm mediul şi să acţionăm ca atare.

Obiective eco-smart

Ne atingem obiectivele printr-o colaborare susținută cu autorităţile publice locale, cu laboratoarele de cercetări, autorităţile de reglementare şi control precum si cu organismele de certificare.

1

Conservăm, protejăm şi îmbunătăţim calitatea mediului

2

Protejăm sănătatea oamenilor

3

Utilizăm prudent şi raţional resursele naturale

4

Promovăm dezvoltarea durabilă a mediului

Cum acţionăm?

Pentru a realiza un management raţional al resurselor care să conducă la îmbunătăţirea mediului, adoptăm o abordare inteligentă, integrată şi coordonată a planului de dezvoltare. Ne asigurăm că ţinta companiei este compatibilă cu necesitatea de a proteja mediul în beneficiul comunităţii.

1

Investim în permanenţă în cele mai performante utilaje din punct de vedere al exigenţelor normelor de exploatare şi consum (EURO 6, CNG, Hibrid și Electric)

2

Personalul cu atribuţii de verificare a activităţii de curăţenie căi publice utilizează autoturisme electrice

3

Susţinem, iniţiem şi dezvoltăm proiectele de conştientizare, educare şi sensibilizare a populaţiei pe probleme specifice de protecţie a mediului: prevenirea generării deşeurilor, colectarea selectivă, utilizarea eficientă a resurselor, reciclarea şi valorificarea deşeurilor

4

Asigurăm instruirea şi perfecţionarea continuă, atât internă, cât şi externă, la toate nivelurile companiei

5

Utilizăm soluţii ecologice speciale în programele de spălat stradal mecanizat. Pe timpul iernii, utilizăm material anti-derapant tratat cu inhibitor de coroziune pentru reducerea consumului de sare şi, implicit, a impactului asupra mediului

6

Combatem poleiul de pe drumuri, autostrăzi, parcări şi trotuare aplicând material antiderapant necoroziv, biodegradabil, fabricat în instalaţie proprie modernă

7

Contribuim semnificativ la protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător prin activităţile specifice de măturat manual şi mecanizat, golirea coşurilor stradale, spălatul carosabilului, răzuitul rigolelor, în conformitate cu programele de gestionare integrată a calităţii aerului şi protecţie a
atmosferei.

Igienizăm periodic recipientele amplasate pe domeniul public pentru a menţine igiena şi aspectul estetic. Recipientele stradale de precolectare sunt spălate şi dezinfectate în utilaje speciale, dotate cu sisteme de strângere a apelor uzate rezultate.

Informații companie

DESPRE ROMPREST

Compania Romprest Service SA a fost infiintata în anul 2001, ca o companie  …

ACȚIONARIAT

Acționariatul companiei este format din persoane juridice …

ROMPREST ÎN CIFRE

Vă prezentăm serviciile pe care le prestăm în câteva infografice …

RESURSE UMANE

Oamenii sunt resursele active ale organizaţiei deoarece potenţialul, experienţa, iniţiativa şi dezvoltarea lor contribuie …

PROTECȚIA MEDIULUI

Romprest promovează, prin politica sa de management general, conceptul de dezvoltare durabilă la toate nivelurile organizaţiei …