Compania Romprest Service SA a fost înființată în anul 2001, ca o companie de prestări servicii în segmentul profesional de curățenie, domeniu de activitate cu potențial de exploatare, dezvoltare și perfecționare în sfera publică și privată.

Compania Romprest Service S.A. este o societate pe acțiuni cu activitate de prestări servicii în domeniile Salubritate, Facility Management, Arhitectură Peisageră, DDD (deratizare, dezinfecție și dezinsecție).

Compania Romprest Service S.A este lider pe piața serviciilor de profil. Compania este o afacere ce funcționează conform principiilor guvernantei corporatiste. Prin respectarea standardelor europene ale calității și a sistemului integrat de management, brand-ul ROMPREST exprimă încredere și stabilitate.

Încă de la înființare, în compania ROMPREST s-a demarat un proces de organizare și descentralizare a principalelor activități practicate de companie. Astfel au fost înființate companiile grupului.

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. împreună cu celelalte firme din cadrul Grupului, acționează in domeniul îmbunătățirii continue a calității serviciilor furnizate, protecției mediului, sănătății si securității ocupaționale, in domeniul resurselor umane, a eticii si integrității in afaceri și prevenirii/ combaterii corupției.

Informații privind licențierea, autorizarea și certificarea

Licența ANRSC 4292 din 04.07.2018 Pentru serviciul public de salubrizare a localităților
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

Conferă Compania Romprest Service S.A. dreptul de a participa la  proceduri pentru atribuirea serviciului public de salubritate sau a unor activități din cadrul acestuia, organizate de către localități cu un număr mai mare de 300.000 de locuitori.

Autorizația de mediu nr 6 din 27.06.2011 – Emitent: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Precum si Autorizatii si Agremente necesare furnizarii produselor si prestarii serviciilor autorizate emise de catre Autoritatile abilitate.

Certificat ISO 9001:2015 Nr 1660 din 20.01.2022 – Certificat ISO pentru Sistemul de Management al Calității, conform SR ISO 9001 2015;

Certificat ISO 14001 2015 Nr 73 din 20.01.2022 – Certificat ISO pentru Sistemul de Management de Mediu, conform SR ISO 14001:2015;

Certificat ISO 27001 2017 Nr 82 din 20.01.2022 – Certificat ISO pentru Sistemul de Management al Securității Informațiilor conform SR EN ISO / IEC 27001:2018;

Certificat ISO 45001 2018 Nr 05 din 20.01.2022 – Certificat ISO pentru Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale, conform SR ISO 45001:2018.

Companiile Grupului Romprest

GRUPUL ROMPREST este format din următoarele societăți:

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. – „compania-mamă” o societate de prestări servicii în segmentul profesional de curățenie, domeniu de activitate cu potențial de exploatare, dezvoltare și perfecționare în sfera publică și privată;

ROMPREST SERVICII INTEGRATE S.R.L. – societate de prestări servicii în domeniul reparații și întreținere clădirii, servicii profesionale de curățenie, întreținere spații verzi, servicii DDD și servicii de deszăpezire;

ROMPREST ENERGY S.R.L. – societate de prestări servicii în segmentul colectării deșeuri nepericuloase;

ROMPREST SECURITY S.R.L. – societate de prestări servicii cu domeniul principal de activitate de protecție și gardă;

ROMPREST RECYCLING S.R.L. – societate de prestări servicii cu domeniul principal de activitate în tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase.

Domeniile principale de activitate în care grupul ROMPREST își desfășoară activitatea de prestări servicii sunt:

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. – 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase;

ROMPREST SERVICII INTEGRATE S.R.L. – 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor

ROMPREST ENERGY S.R.L. – 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase

ROMPREST SECURITY S.R.L. – 8010 – Activități de protecție şi gardă

ROMPREST RECYCLING S.R.L. – 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Romprest Servicii Integrate

Romprest Energy

Romprest Security

Romprest Recycling

Informații companie

DESPRE ROMPREST

Compania Romprest Service SA a fost infiintata în anul 2001, ca o companie  …

ACȚIONARIAT

Acționariatul companiei este format din persoane juridice …

ROMPREST ÎN CIFRE

Vă prezentăm serviciile pe care le prestăm în câteva infografice …

RESURSE UMANE

Oamenii sunt resursele active ale organizaţiei deoarece potenţialul, experienţa, iniţiativa şi dezvoltarea lor contribuie …

PROTECȚIA MEDIULUI

Romprest promovează, prin politica sa de management general, conceptul de dezvoltare durabilă la toate nivelurile organizaţiei …