Resursele umane ne reprezintă compania. Oamenii sunt resursele active ale organizaţiei deoarece potenţialul, experienţa, iniţiativa şi dezvoltarea lor contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale. Angajaţii au capacitatea de a amplifica considerabil efectul utilizării celorlalte resurse.

Principalele noastre obiective în Departamentul Resurse Umane sunt:
– Instituirea unui mediu de siguranţă pentru angajaţi;
– Crearea perspectivelor de promovare şi de creştere profesională;
– Acces gratuit la formare profesională, atât prin organizarea de cursuri interne de calificare şi recalificare, cât şi prin participarea salariaţilor la cursuri externe în baza Planului de formare profesională.

Aplicăm la nivelul companiei un concept obligatoriu în contextul economic actual, cel de Management al performanţei la nivel strategic. Considerăm că pentru eficientizarea organizaţională şi operaţională este necesar ca politica de resurse umane a unei companii să se bazeze pe grija pentru angajaţi, pentru condiţiile lor de muncă şi pentru locul în care se lucrează.

Lucrăm în echipă
Dispunem de o echipă profesionistă, pragmatică şi loială în care investim constant pentru dezvoltarea pe termen lung a potenţialului său.

Investim în angajaţi
O componentă importantă a companiei o constituie angajaţii. În sprijinirea evoluţiei relaţiei angajator-angajat, Romprest aplică măsuri moderne de gestiune a resurselor umane. Îmbunătăţim continuu Sistemul de Management Integrat responsabilizând angajaţii şi oferindu-le posibilitatea de evoluţie în cadrul companiei noastre.

Viitorul il fac oamenii
Iar noi îi instruim. Compania Romprest îşi asumă, încă din 2002, rolul de formator profesional oferind cursuri de: agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport, agent DDD, floricultor peisagist.

Posturi disponibile

Informații companie

DESPRE ROMPREST

Compania Romprest Service SA a fost infiintata în anul 2001, ca o companie  …

ACȚIONARIAT

Acționariatul companiei este format din persoane juridice …

ROMPREST ÎN CIFRE

Vă prezentăm serviciile pe care le prestăm în câteva infografice …

RESURSE UMANE

Oamenii sunt resursele active ale organizaţiei deoarece potenţialul, experienţa, iniţiativa şi dezvoltarea lor contribuie …

PROTECȚIA MEDIULUI

Romprest promovează, prin politica sa de management general, conceptul de dezvoltare durabilă la toate nivelurile organizaţiei …