Datorită apariţiei constante de noi cerinţe ale pieţei, dar şi de nevoia de adaptare permanentă la standardele europene şi la progresul extrem de rapid în domeniul tehnicii şi tehnologiei, s-a impus necesitatea unor modificări structurale şi conceptuale ale produselor şi serviciilor din portofoliu.

Departamentul de Cercetare şi Inovare în Business are ca obiectiv principal întărirea capacităţii de inovare a COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., cu scopul creşterii competitivităţii serviciilor şi produselor pe care acesta le oferă.

Misiunea acestei unităţi este de a desfăşura activităţi de cercetare şi expertiză pentru stabilirea şi implementarea tehnologiilor optime din domeniul managementului deşeurilor, activităţi de cercetare pentru identificarea măsurilor celor mai eficiente de protecţie a mediului, de implementare optimă a standardelor de protecţia mediului şi de minimizare a impactului asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei. Aceste activităţi se transpun ulterior în analize de piaţă, studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, analize cost-beneficiu, dar şi în alte documentaţii necesare pentru optimizarea activităţii curente sau realizarea de activităţi şi investiţii noi.

Compania Romprest Service S.A. urmăreşte încheierea de parteneriate strategice cu entităţi de Cercetare atât în cadrul Universităţilor, cât şi din alte centre specializate, cu scopul omogenizării echipei  de cercetători  cu experienţă semnificativă în domeniu, care să îşi canalizeze eforturile spre identificare de soluţii şi produse noi. Compania şi-a planificat pentru următorul orizont de timp o prezenţă activă în cadrul Programelor Naţionale de Cercetare Ştiinţifică şi în cadrul Programelor Europene de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în domeniul Sistemelor Integrate de Gestiune a Deşeurilor.

ROMPREST prima companie de salubritate din România ce are în flota sa autoutilitare propulsate cu C.N.G. (Compressed Natural Gas)

ROMPREST prima companie care a testat autoutilitarele cu propulsie Hibrid în Municipiul București

ROMPREST prima companie care a testat autoutilitarele cu propulsie electrică în Municipiul București

Informații companie

DESPRE ROMPREST

Compania Romprest Service SA a fost infiintata în anul 2001, ca o companie  …

ACȚIONARIAT

Acționariatul companiei este format din persoane juridice …

ROMPREST ÎN CIFRE

Vă prezentăm serviciile pe care le prestăm în câteva infografice …

RESURSE UMANE

Oamenii sunt resursele active ale organizaţiei deoarece potenţialul, experienţa, iniţiativa şi dezvoltarea lor contribuie …

PROTECȚIA MEDIULUI

Romprest promovează, prin politica sa de management general, conceptul de dezvoltare durabilă la toate nivelurile organizaţiei …