Program de salubritate și colectare deșeuri

Program de Salubritate – Sector 1
Măturat mecanizat stradă (carosabil)
Măturat manual trotuare
Măturat manual stradă (carosabil)
Întreţinere curăţenie
Stropit Stradă (carosabil)
Spălat carosabil
Spalat trotuare
Răzuit rigolă
Puncte fixe

Program de Colectare – Sector 1
Program de colectare pentru case
Program de colectare pentru asociațiile de locatari

Program de Colectare – Orașul Chitila
Program de colectare pentru case
Program de colectare pentru asociațiile de locatari