Compania Romprest Service SA emite urmatorul Comunicat:

In data de 10.02.2021, societatea noastra a primit din partea Primariei Sectorului 1 Adresa cu nr.6889/10.02.2021, inregistrata la societatea noastra sub nr.664/10.02.2021, prin care ne-a fost adusa la cunostinta efectuarea unei plati partiale, reprezentand contravaloarea facturilor pentru urmatoarele prestatii aferente lunilor noiembrie si decembrie 2020: servicii de salubrizare stradala pentru perioadele: 01.11-15.11.2020, 01.12-15.12.2020; servicii de colectare, transport si sortare/tratare/depozitare deseuri de la populatie si institutiile publice din subordinea Primariei Sectorului 1 pentru perioadele: 01.12-15.12.2020 si 16.12.-31.12.2020; achizitie material antiderapant (clorura de calciu) pentru iarna 2020-2021 conform proces verbal.

Sumele reprezinta o plata partiala a soldului total datorat de catre Primaria Sectorului 1 Operatorului delegat pentru perioada iulie – decembrie 2020.

Mentionam ca facturile emise de catre Romprest in calitate de operator delegat, si care reprezinta debitul restant inregistrat de Primaria Sectorului 1 fata de operator, reprezinta contravaloarea tuturor prestatiilor activitatii de curatenie cai publice din cadrul serviciului, respectiv colectarea si transportul, sortarea/tratarea/depozitarea deseurilor din depozite necontrolate, deseuri din salubrizare stradala si alte categorii de deseuri, altele decat cele municipale, prestatiile operatorilor statiilor de sortare/tratare/depozitare precum si operatiunile manuale si mecanizate de salubrizare stradala. Cheltuielile angajate de Romprest in prestarea serviciului delegat sunt nu numai de natura cheltuielilor directe cu forta de munca si combustibilului, ele cuprind plati catre furnizorii strategici si esentiali pentru continuarea activitatii, rate de leasing, rate si dobanzi bancare, sume datorate la bugetele statului.

O abordarea simplista si populista a subiectului datoriei pe care Primaria o are fata de operatorul delegat este de evitat, pentru ca va conduce, din nou, la blocajul financiar al operatorului, respectiv la imposibilitatea asigurarii continuitatii serviciului de salubritate.

De asemenea, este important de reamintit ca, din cauza tergiversarilor care au dus la amanarea finalizarii lucrarilor Comisiei mixte de negocierePropunerea Romprest privind diminuarea operatiunilor din cadrul activitatilor serviciului delegat, negociata cu Comisia mixte de mediere, nu a fost adoptata prin Act aditional la Contractul de delegare si deci nu se poate aplica nici in acest moment, Romprest prestand in acest moment serviciul integral conform contractului.

Avand in vedere prioritatea pe care o reprezinta continuitatea serviciului public de salubrizare pentru noi, consideram aceasta plata, pe care Primaria Sectorului 1 a anuntat ca a facut-o, ca fiind un prim pas in sensul normalizarii relatiei contractuale.

Compania Romprest Service SA face inca o data dovada bunei credinte si crediteaza Consiliului Local Sector 1 cu incredere, in demersul acestuia de a obtine solutionarea conflictului si o derulare institutionala a contractului, fapt pentru care anunta public ca

SUSPENDA efectele Notificarii din data de 3 februarie 2021
si presteaza in continuare, in regim de normalitate, toate activitatile din cadrul serviciului delegat.

 

Reiteram necesitatea ca acest conflict sa isi gaseasca solutionarea institutionala prin finalizarea lucrarilor Comisiei mixte
de mediere, constituita prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, si adoptarea unei solutii negociate complete, legala si echilibrata pentru ambele parti contractante, prin semnarea unui act aditional la Contractul de delegare, solutie prin care sa nu se pericliteze drepturile si obligatiile partilor asumate prin Contractul de delegare si sa care sa asigure premisele pentru mentinerea starii de curatenie in Sectorul 1.

Odata cu revenirea la normalitate si la o derulare institutionala a contractului, asiguram cetatenii Sectorului 1 ca vom respecta, ca si pana acum, angajamentul nostru ferm de a le asigura in continuare servicii de calitate si un mediu salubru in Sectorul 1.

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., prin

Director general adjunct,

Marian Bogdan Adimi


 

Distribuie pe