Subscrisa, COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., denumita in continuare ”Romprest”, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Poligrafiei, nr. 1C, et. 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/3673/28.03.2011, avand CUI RO13788556, reprezentata prin Director General Adjunct, Bogdan Marian Adimi si/sau Director Executiv, Razvan Duca Ghenoiu,in calitate de Operator delegat in baza Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008, in legatura cu notificarea dvs. intelegem sa formulam urmatorul raspuns.

Stimata Doamna Primar,

In primul rand, va atragem atentia, inca o data, sa incetati atitudinea abuziva si nelegala, bazata pe sfidarea oricaror reguli juridice si principii de drept, privind derularea contractului cu subscrisa. Este fara precedent in istoria administratie publice moderne din Romania ca un ales legal sa refuze cu intentie directa sa respecte dispozitiile unui contract administrativ, obligatoriu ca orice contract si de o importanta vitala pentru locuitorii Sectorului 1. Daca aveti credinta existentei unor cauze de nulitate/nereguli/sume care trebuie restituite de subcrisa, singurele care se pot pronunta in acest sens sunt instantele judecatoresti. Pana cand o instanta judecatoreasca decide nulitatea sau lipsirea de efecte a contractului, autoritatea contractanta ESTE OBLIGATA SA IL RESPECTE. Aceasta obligatie incumba partenerului contractual Consiliul Local Sector 1, dar si persoanelor care vremelnic ocupa functia de Primar al Sectorului 1. Dincolo de ignorarea cu buna stiinta a obligatiilor care va revin, conduita dumneavoastra, Doamna Primar, are si consecinte si conotatii penale, care urmeaza sa fie investigate de organele abilitate.

Referitor la notificare, raspundem punctual unor afirmatii, in principal din dorinta de a combate punctual diverse aspecte absurde din punct de vedere juridic sau care ignora o realitate faptica incontestabila:

1. Consiliul local al Sectorului 1 are calitatea de parte la contract si este singura entitate abilitata sa trimita notificari sau sa promoveze actiuni judiciare in legatura cu contractul in discutie. Cunoasteti foarte bine aceste aspecte, ele fiind transate in acest sens prin mai multe hotarari judecatoresti. Prin urmare, este cazul sa incetati a trimite notificari pe care nu sunteti indreptatita sa le trimiteti, precum si sa nu va mai erijati (implicit cel putin) in purtatorul de cuvant al Consiliului Local, fara un mandat expres din partea acestui organ deliberativ.

2. Faceti referire in notificare la consecinta “rezilierii de drept” a contractului. Analiza riguroasa a acestui contract si a regimului lui juridic impun concluzia inexistentei unei asemenea posibilitati. Este o chestiune principiala si de rigoare ca un ales local sa aiba proprietatea termenilor juridici folositi, mai ales in conditiile in care beneficiaza si de asistenta juridica de specialitate.

3. Faceti din nou referire la cesiunea de creanta pe care Romprest ar trebui sa o incheie cu Consiliul Local Sector 1 cu privire la creantele neachitate de autoritate si datorate catre cei trei sortatori. Fara a intra in alte detalii, care au fost expuse pe larg in cadrul intalnirilor care au avut loc la initiativa Prefectului Capitalei, subliniem doar faptul ca Romprest are o datorie si nu o creanta fata de sortatori. Aceeasi rigoare juridica ar trebuie sa impiedice solicitarea de a cesiona o creanta in conditiile in care exista o datorie; orice alt comentariu este inutil.

4. Consiliul Local Sector 1 datoreaza subscrisei, la acest moment, o suma de peste 122,5 milioane lei, reprezentand debit principal. La aceasta situatie s-a ajuns ca urmare a REFUZULUI INTENTIONAT SI NEJUSTIFICAT al primarului Clotilde Armand de a achita facturile emise si datorate conform contractului. In mod inevitabil, facturile neplatite catre subscrisa au in ele si o componenta datorata sortatorilor care a ramas neachitata. Abuzul dvs. loveste, iata, si in aceste entitati a caror activitate este indispensabila pentru desfasurarea activitatii de salubritate.

5. Afirmatia din notificare, conform careia ati achitat toate sumele datorate sortatorilor, confirmand activitatile prestate de acestia, este grotesc de absurda. In primul rand, orice cantitate de deseuri sortata este rezultatul activitatii efectuate de subscrisa Romprest. Orice tona de gunoi sortata este colectata si transportata de Romprest, pentru ca apoi sa fie sortata si depozitata. DACA CONFIRMATI INTEGRAL ACTIVITATEA SORTATORILOR, INSEAMNA CA, CONFIRMATI ACTIVITATEA (DEJA CONFIRMATA ORICUM DE DEPARTAMENTELE DE SPECIALITATE ALE PRIMARIEI)! Cum va explicati, in atare context, existenta pe rol a diverselor contestatii la executare prin care contestati din punct de vedere cantitativ activitatea subscrisei?

6. In cazul in care nu cunoasteti, va informam ca exista reguli cu privire la imputatia platii. Sumele insuficiente platite de Consilul Local Sector 1 au fost alocate conform legii unor facturi, stingandu-le total sau partial. De asemenea, in diverse executari silite imputatia platii se face prin acte de executare ale executorului. Niciun om serios nu poate sugera ca recunoaste integral activitatea si a stins prin plata sumele datorate sortatorilor, in timp ce nu recunoaste si nici nu plateste integral activitatea de colectare a aceleiasi cantitati de deseuri.

7. In ceea ce priveste reluarea la infinit a alegatiilor conform carora Romprest a sistat activitatea de colectare, acestea sunt evident false si denota o neintelegere si o ignorare a realitatii.

Dupa cum se cunoaste, in cursul anului 2020, Romprest nu a dispus suspendarea colectarii deseurilor municipale. Aceasta afirmatie denota, din nou, o completa necunoastere a termenilor contractului, a modului de executare precum si a modalitatii de decontare a cantitatilor de servicii prestate.

In ceea ce priveste situatia actuala, este cunoscut si confirmat, prin fapte si inscrisuri, faptul Romprest colecteaza in regim continuu dar, incepand cu data de 22.05.2021, nu mai are unde depune deseurile colectate din cauza refuzului sortatorilor agreati de a prelua deseurile, realitate pe care chiar dumneavoastra o confirmati prin asumarea integrala de catre primarie a sumelor datorate sortatorilor. De asemenea, este evidenta culpa care va revine integral prin ignorarea repetata a adevarului incontestabil al incetarii activitatii de eliminare prin depozitare prestata de catre Iridex Group SRL incepand cu data de 01.06.2021, si prin lipsa oricarui demers institutional privind solutionarea acestei situatii. In acest sens va rugam sa recititi cu atentie Notificarile Romprest transmise catre toate autoritatile responsabile (transmise prin adresele cu nr.2444 din 21.05.2021 si 2466 din 24.05.2021), privind iminenta blocare a serviciului de salubrizare ca urmare a suspendarii de catre operatorii agreati a activitatilor de sortare-tratare precum si incetarea valabilitatii contractului operatorului agreat pentru activitatea de eliminare prin depozitare.

Este deja de notorietate publica faptul ca Romprest a initiat si a participat la toate intalnirile cu autoritatile responsabile care au inteles sa se implice in solutionarea acestui blocaj si a prezentat solutii mai mult decat rezonabile, bazate pe documente confirmate de catre primarie, solutii concrete si aplicabile imediat, formulate integral in interesul general al cetatenilor si menite sa restabileasca starea de normalitate.

Zilnic, sau la fiecare doua zile, aveti o revelatie cu privire la o noua problema, nulitate, neregula, etc. in legatura cu acest contract. Nimic nu va impiedica sa intreprindeti orice demers judiciar doriti (nu dvs. personal, ci partea in contract, Consilul Local Sector 1) in legatura cu contractul.

Pana atunci, legea va obliga sa respectati contractul, fiind exclusa posibiltatea de a judeca dvs. si de a va substitui instantelor de judecata. Daca asta nu e de ajuns pentru dvs., respectul pentru locuitorii Sectorului 1 ar trebui sa o faca. Ne pastram credinta ca, in cele din urma, veti intelege aceste lucruri.

Cu aleasa consideratie,
COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.


Document Primaria Sectorul 1 – Punere în Întârziere


Adresa Romprest 2803 din 16.06.2021

Distribuie pe