Sectorul 1  – București

Sectorul 1 > Program de salubritate

Program de salubrizare stradală începând din 16.12.2022 ora 07:00 pentru Sectorul 1

Sectorul 1 > Program de colectare

Program de colectare separată
a deșeurilor municipale din
Sectorul 1 – Case

Sectorul 1 > Program de colectare

Program de colectare separată
a deșeurilor municipale din
Sectorul 1 – Asociații de Locatari

Chitila  – Ilfov

Orașul Chitila > Program de colectare

Program de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere pentru Orașul Chitila – Artere

Orașul Chitila > Program de colectare

Program de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere pentru Orașul Chitila – Asociații de Locatari