Completează formularul

O adresă de e-mail pentru corespondenţă (poate fi alta decat cea de transmitere a facturilor in format electronic)

Cum doriți să primiți factura fiscală *
Societatea este plătitoare de TVA (DA/NU) - este recomandat sa transmiteti o copie CIF în scopuri de TVA *
Orar de funcţionare (luni-vineri; sâmbătă; duminică) *
Aveţi recipiente sau doriţi dotarea din partea Romprest *