Pentru a elimina Compania Romprest Service SA din Sectorul 1, funcționari ai administrației publice atribuie contracte de achiziție publică cu incalcarea prevederilor legale.

Compania Romprest Service SA solicită public autorităților statului să intervină pentru a pune capăt abuzurilor în lanț ale angajaților Companiei Municipale Parcuri și Grădini București SA (CMPGB), facute prin încălcarea legislației achizițiilor publice precum și a reglementărilor în domeniile serviciilor publice si al protectiei mediului, abuzuri prin care se pun în pericol sănătatea publică a cetățenilor din Sectorul 1 și activitatea societatii.

În data de 21 aprilie 2021, prin încălcarea legii, CMPGB a atribuit un contract de achiziție publică pentru activitatea de colectare, transport și depozitare/eliminare a 90 de tone (!) de deșeuri din parcurile pe care le are in intretinere in Sectorul 1 unei firme de apartament, D.M.V. PROSAL CONSULTING SRL, prin incalcarea flagranta a procedurilor de achiziție publica și fără ca operatorul economic menționat să dețină, conform reglementărilor în vigoare ale ANRSC, licență pentru prestarea unor astfel de servicii pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Lăsând la o parte cantitatea estimata a deseurilor care ar urma să fie ridicate în acest an din parcurile și grădinile din Sectorul 1, cu mult sub-evaluata fata de cea reala, rezultata din analiza situației comenzilor anterioare lansate de catre aceiași funcționari publici pentru ridicarea deșeurilor, și mai flagrantă este falsificarea procedurii de achiziție inițiate de catre CMPGB.

Instituția condusă de Alina Drăghiciu, nimeni alta decât prietena actualului Primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a contractat serviciile unui operator care nu are autorizarea necesară pentru a interveni pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1. Amintim că, Romprest deține dreptul exclusiv de a presta activitatea de colectare si transport al deșeurilor pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate atribuit prin licitație publică de catre Consiliul Local al Sectorului 1 si în conformitate cu Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor.

Se poate intelege, astfel, ca aplicarea legii este obligatorie doar pentru unii, nu și pentru funcționarii CMPGB. Contractul Companiei Romprest Service SA pentru evacuarea deseurilor din parcurile Sectorului 1 a expirat în luna februarie a acestui an. In urma dezvaluirii publice, in massmedia, a situatiei deseurilor acumulate in parcuri, la interventia Primarului General al Capitalei pentru remedierea rapida a situatiei, Compania Romprest Service SA a acționat, în cursul lunii aprilie, ulterior încetarii contractului susmenționat, pentru suplimentarea containerelor si strangerea deșeurilor acumulate din cauza incapacității funcționarilor publici de a reglementa, in cadrul legal, colectarea deseurilor din parcurile aflate in intretinerea lor.

În prezent, containerele aparținând Companiei Romprest Service SA, care deserveau contractul incetat si care ar fi trebuit ridicate goale de pe raza acestor parcuri ulterior incetarii contractului, sunt blocate în zonele de amplasare pentru că firma de casă aleasă de CMPGB să evacueze deseurile nu are nici dotarea tehnică necesară și, probabil, nici capacitatea de a le transfera către stațiile de sortare si tratare. De alfel, la solicitările Romprest de a i se permite accesul în zonele unde sunt amplasate containerele, pentru retragerea acestora, nu ni s-a putut preciza o dată limita până la care firma desemnata va elibera containerele de gunoi, precizând, însă, că aceasta sigur nu lucrează în weekend.

Criza gunoiului în Sectorul 1, declanșată la sfârșitul anului 2020 de Primarul Clotilde Armand, și continuată de prietena ei pusă la conducerea CMPGB, este departe de a se încheia și există șanse să se acutizeze, pentru că, deasupra interesului public de menținere a curățeniei în oraș, se află interesul de sifonare a banilor prin atribuirea de contracte preferențiale.

Modul în care administrația acționează în raporturile cu Compania Romprest Service SA, prin neplata datoriilor acumulate și neacceptarea la plată a facturilor pentru serviciile prestate si confirmate, nu doar blochează activitatea economică a societatii, dar pune în pericol si locurile de muncă ale celor 3.000 de angajați ai companiei, dintre care peste 1.700 intervin doar pe raza Sectorului 1.

Față de cele semnalate, cerem Consiliului General al PMB să ia măsurile legale pentru a pune capăt abuzurilor Companiei Municipale Parcuri și Grădini Bucuresti SA și să verifice legalitatea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică pentru serviciile de colectare a deșeurilor în Sectorul 1. Ne rezervăm, totodată, dreptul de acționa pe cale legală împotriva celor care se fac vinovați de acțiunile prin care se aduce atingere în mod deliberat activității Companiei Romprest Service SA.

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Distribuie pe