Material Video cu flota operationala a Romprest alocata serviciului public de salubritate in Sectorul 1, imobilizate in asteptare la Depozitul ecologic Iridex, unde, din cauza restantelor la plata inregistrate de catre Sectorul 1, se interzice accesul in vederea predarii deseurilor.

Pentru o corecta informare a opiniei publice si in mod particular a celor care locuiesc in Sectorul 1, a celor care lucreaza aici sau tranziteaza ocazional acest sector, Compania Romprest Service SA face urmatoarele precizari privind blocarea activitatii pe care o presteaza in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare:

Compania Romprest nu a sistat prestarea niciunei operatiuni din cadrul activitatilor serviciului delegat. In continuare, se executa operatiunile aferente activitatilor de salubrizare stradala, respectiv maturat, intretinere curatenie si spalat carosabil si trotuare, conform programelor prevazute in contractul aflat in vigoare. Pentru executarea acestor activitati, sunt alocate 8 autospeciale maturatoare, 25 cisterne, 48 autoutilitare pentru colectare si transport deseuri stradale si din depozite necontrolate, personal muncitor si deserventi utilaje, precum si personal tehnic pentru coordonarea activitatii in teren.

In ceea ce priveste activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale, Romprest deruleaza in mod curent 48 de programe de prestatie pentru categoriile de generatori pe care ii deserveste, respectiv populatie, institutii aflate in subordinea Primariei si agenti economici, distincte pentru fiecare fractie, umeda sau uscata, precum si programele de colectare a deseurilor voluminoase, DEEE, deseuri vegetale si deseuri din constructii. In derularea acestor programe sunt angrenate 63 autogunoiere, 21 autoutilitare, personal deservent autospeciale.

Consiliul Local al Sectorului 1, caruia ii revine legal obligatia de a organiza, gestiona si de a asigura continuitatea, prin finantarea acestui serviciu de utilitate publica si asigurarea echilibrului contractual, este Autoritatea contractanta si partenerul contractual al Romprest in acest contract de delegare de 12 ani.

In toti acesti ani, sub administratii de culori politice diferite si adeseori consilii cu majoritati conjuncturale avand pozitii contrare vointei Primarului, nu s-a ajuns niciodata la escaladarea unui conflict contractual si la iminenta blocare a serviciului, pentru ca in toata aceasta perioada s-au respectat clauzele contractuale si prevederile legislatiei aplicabile in materia salubritatii.

Orice litigiu privind aplicarea clauzelor contractuale a fost supus de catre parti solutionarii instantelor de judecata competente, masurile dispuse de catre instanta urmand a fi puse in aplicare dupa ce instantele investite cu solutionarea vor pronunta o hotarare definitiva.

In mandatul actualului primar, aplicarea clauzelor contractului si a prevederilor legale este discretionara.

De la instalarea noii administratii, relatia contractuala, obligatorie in cazul unui contract derulat in beneficiul comunitatii si supus unor reglementari legale – care necesita confirmari ale prestatiilor si raportari lunare catre autoritatile de mediu – este guvernata de dictatul primarului, de impunerea unor masuri abuzive si fara corespondent in documentatia de atribuire, in contract sau in legislatie, masuri fara precedent sau corespondent in alte contracte de delegare incheiate in domeniul salubrizarii localitatilor.

Pentru a clarifica modul de facturare a activitatilor serviciului delegat, mentionam ca tarifele in plata sunt aprobate prin Hotarare a Consiliului Local, iar cantitatile prestate sunt confirmate pe baza de proces verbal de catre Politia Locala. Inmultind tarife legale cu cantitati legale, este imposibil ca valoare facturata, si implicit factura, sa fie ilegala.

Cantitatile de deseuri colectate si transportate separat la statiile de sortare se deconteaza pe baza documentelor pe care statia le intocmeste dupa cantarire, diferentiat pe tipuri (coduri) de deseuri si generatori. Toate aceste informatii sunt centralizate si raportate lunar de Romprest in calitate de operator delegat catre Primaria Municipiului Bucuresti si autoritatile de mediu, pentru si in numele UAT Sector 1. Pe baza acestor rapoarte se calculeaza atingerea tintelor de deviere de la depozitare (pentru reducerea eliminarii prin depozitare), obligatie legala in sarcina UAT Sector 1, pe care Romprest a indeplinit-o in fiecare an, in caz contrar autoritatea fiind obligata sa plateasca amenzi.

Refuzul nejustificat la plata facturilor pentru servicii confirmate, in perioada iulie-decembrie 2020, si plata discretionara a prestatiilor, respectiv jumatate din prestatia lunara a activitatilor de salubrizare stradala, in perioada ianuarie-martie 2021, au dus la acumularea unui debit restant de peste 120 milioane lei, din care 96 milioane datorie istorica aferenta prestatiilor din anul 2020 si 24 milioane aferente prestatiilor din anul 2021. Facturi aferente unora dintre prestatiile din anul 2020 inregistreaza depasiri ale termenelor de scadenta de peste 200 de zile.

In cadrul activitatilor de salubrizare stradala sunt incluse si activitatile de sortare-tratare-depozitare prin eliminare, prestate de catre operatori autorizati agreati de catre autoritatea contractanta inca de la inceputul contractului. Aceste activitati sunt facturate de Romprest catre autoritate, fara a adauga nicio marja de profit.

In conditiile refuzului la plata facturilor aferente acestor activitati, pentru a asigura continuitatea serviciului, Romprest a fost nevoita sa suporte integral plata serviciilor prestate de catre operatorii agreati de sortare-tratare-eliminare prin depozitare in beneficiul Sectorului 1, si a reusit sa faca acest lucru din iulie 2020 pana in luna ianuarie 2021, inclusiv.

Odata cu acumularea restantelor, incepand cu luna februarie 2021, operatorii statiilor au notificat Romprest ca vor suspenda activitatea prestata in beneficiul Sectorului 1, iar in cursul lunii mai, incepand cu data de 22 mai, au suspendat activitatea si au interzis accesul autospecialelor Romprest in statiile de sortare.

Fata de situatia statiilor de sortare, cauzata strict de neachitarea facturilor aferente serviciilor prestate si confirmate, cazul functionarii depozitului ecologic Iridex este de competenta Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, autoritate careia ii revine gestionarea activitatii de depozitare a deseurilor si care nu a prelungit contractul pe care il avea cu acest operator. Astfel, incepand cu data de 1 iunie 2021, depozitul ecologic Iridex si-a incetat activitatea.

In aceste conditii, asa dupa cum am anticipat si am incercat sa preintampinam prin adresele si notificarile adresate catre autoritatile cu atributii in domeniu, in data de 1 iunie, dupa prima cursa de colectare separata a deseurilor conform programelor curente aflate in prestatie, autospecialele Romprest incarcate cu deseuri au fost blocate la poarta statiilor, prin refuzul operatorilor de a permite accesul cu deseurile provenite din Sectorul 1. Toate echipamentele de colectare (autogunoiere, autospeciale si containere) alocate de Romprest serviciului delegat in Sectorul 1 sunt in acest moment incarcate la capacitate maxima.

Suntem intrebati in mod curent, off the record, ce se urmareste prin aceasta blocare a sistemului de salubritate, evident voita si determinata prin actiuni repetate si concertate ale Primarului si aparatului sau de specialitate.

Am redat aici, cat de succint posibil si in cronologia lor, toate circumstantele care au condus la producerea acestui blocaj. Acum, in cunostinta de cauza, fiecare cetatean isi poate forma o parere proprie.

Pentru noi, Compania Romprest, on the record, mai important este faptul ca, oricare ar fi scopul, mijloacele prin care acesta este dus la indeplinire sunt ilegale si reprezinta un precedent periculos pentru orice operator privat care isi desfasoara activitatea in sfera serviciilor publice sau in relatie contractuala cu statul.

Multumim cetatenilor si agentilor economici care au dat dovada de rabdare si intelegere fata de Romprest si fata de angajatii Companiei.

Va asiguram ca suntem profesionisti si constienti de obligatiile contractuale care ne revin in derularea unui contract de delegare. Niciun contract nu se poate derula, insa, cu impunerea de obligatii fata de o singura parte si cu acordarea de drepturi discretionare celeilalte parti, fapt pentru care este necesar ca Autoritatea contractanta sa faca dovada intelegerii propriilor obligatii, care ii revin conform clauzelor contractului care este in vigoare si produce efecte, precum si a prevederilor legale privind finantarea serviciului, care ii incumba integral.

Stam la dispozitia tuturor parchetelor si oricaror autoritati interesate, cu toate documentele contractului, respectiv documentatia de atribuire, contractul si actele aditionale la acesta, fundamentarile de tarife si corespondenta institutionala referitoare la executarea contractului, pentru a proba legalitatea prestatiilor, a facturilor intocmite si in consecinta legitimitatea pozitiei noastre.

Compania Romprest Service SA

 


Distribuie pe