In atentia cetatenilor Sectorului 1, utilizatori ai serviciului public de salubritate delegat Romprest, dar si a tuturor celor care tranziteaza acest sector:

Incepand cu data de 1 august 2023 ne vedem nevoiti sa diminuam prestatia activitatilor serviciului pentru a reduce nivelul cheltuielilor care nu se regasesc in tarifele actuale aflate in plata, care sunt aprobate si fundamentate la nivelul lunii mai 2019, deci in urma cu peste 4 ani.

Redam din prevederile legale in baza carora operatorul delegat Romprest a inaintat cererea de ajustare a tarifelor (Ordinul ANRSC nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare) care definesc ajustarea tarifelor ca reprezentand „operațiunea de corelare a nivelurilor tarifelor aprobate anterior, cu evoluția indicelui prețurilor de consum total pe economie comunicat de către Institutul Național de Statistică” si care precizeaza ca „Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se ajustează periodic, la cererea operatorilor, la un interval de minimum 3 luni […]” si „Ajustarea tarifului se face prin aplicarea coeficientului de indexare cu evolutia IPC Total la total cheltuieli de exploatare, fara a fi necesara fundamentarea elementelor de cheltuieli”.

Astfel, incepand cu data de 1 august 2023 vom presta EXCLUSIV programele de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale de la populatie, institutii publice aflate in subordinea Primariei Sector 1 si de la agenti economici, pentru o perioada nedeterminata, pana la data la care Autoritatea contractanta se va achita de obligatiile legale si va promova si adopta prin Hotarare de Consiliu Local al Sectorului 1 cererea operatorului delegat de actualizare a tarifelor de prestatie. Reamintim ca, la data prezentei, Autoritatea contractanta inregistreaza debite principale restante la plata facturilor operatorului delegat in valoare de peste 89 milioane lei, termenele de scadenta pentru primele facturi neachitate find depasite cu mai mult de 1.000 de zile.

Pe perioada in care aceste circumstante, independente de vointa operatorului, vor continua sa existe si vor produce efecte, Romprest nu poate fi facut responsabil pentru nerespectarea vreunei obligatii care ii revine in executarea contractului, culpa fiind integral in sarcina Autoritatii contractante, care nu intelege sa actioneze in sensul respectarii obligatiilor legale care ii revin privind organizarea si finantarea serviciului public, si care prin lipsa de actiune pune operatorul in imposibilitate de a isi desfasura activitatea intr-o maniera predictibila si intr-un cadru contractual coerent.

Mentionam ca tarifele Romprest aflate in plata sunt fundamentate la nivelul salariului minim brut garantat in plata de 2.080 lei, in conditiile in care salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata actual este de 3.000 lei. Operatorul delegat Romprest este un mare contribuabil la bugetele statului, avand in prezent peste 2.300 de angajati, pentru care asigura toate conditiile legale impuse de legislatie si de normele de sanatate si securitate in munca.

Facem apel pe aceasta cale la intelegerea populatiei, care se confrunta in activitatea profesionala cu aceleasi constrangeri impuse de legislatia muncii si de cresterea preturilor la nivel de economie.

Solicitam de asemenea operatorilor mass-media sa dea dovada de profesionalism si sa analizeze materialele pe care le preiau si le difuzeaza pe acest subiect, care pot prezenta puncte de vedere fundamentate incorect, avand in vedere complexitatea prevederilor legale care guverneaza acest domeniu.

Multumim pentru intelegere si va asiguram ca vom relua prestarea integrala a activitatilor serviciului de indata ce solicitarea noastra, formulata in temeiul legii, va fi adoptata de catre Consiliul Local al Sectorului 1.

Cu consideratie,

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Distribuie pe